Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

pt. 24 maja 2024

Deklaracja DN-1 – czy jest obowiązkowa?

Zakup nieruchomości przez osoby prawne wiąże się z obowiązkami. Jednym z najważniejszych jest zgłoszenie gruntu lub obiektu budowalnego do opodatkowania. Sprawdź, w jakich sytuacjach musisz złożyć deklarację DN-1 i w jakim terminie to zrobić.

Kto musi złożyć deklarację DN-1?

Zobowiązanymi do złożenia druku DN-1 są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, które mają w posiadaniu nieruchomości. Czasem wymóg ten spoczywa także na osobie fizycznej, która zasadniczo przy nabyciu gruntu lub obiektu budowlanego nie składa deklaracji DN-1, ale informację IN-1. 

Osoba fizyczna składa druk DN-1, jeśli wraz z osobą prawną jest współwłaścicielem nieruchomości. W takim wypadku spoczywa na niej obowiązek dokumentacyjny oraz terminy płatności podatku takie, jak dla osoby prawnej.

Warto pamiętać, że deklaracja DN-1 jest dokumentem składanym nie tylko przy nabyciu nieruchomości, ale też przy przyjęciu jej w użytkowanie wieczyste oraz m.in. posiadanie samoistne. 

Terminy złożenia deklaracji dla osób prawnych

Deklarację na podatek od nieruchomości osoby prawne składają do 31 stycznia każdego roku. Na podstawie zawartych w niej danych samodzielnie obliczają wysokość rocznej należności. Następnie dzielą ją na 12 proporcjonalnych rat – każda płatna do 15. dnia miesiąca, z wyjątkiem stycznia, w którym termin przypada 31.01.

Jeśli nabycie nieruchomości nastąpiło po 31 stycznia, deklarację DN-1 należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego. 

Formularze papierowe i elektroniczne

Druk deklaracji DN-1 można pobrać w urzędzie gminy, ściągnąć ze strony podatki.gov.pl lub wypełnić online za pomocą Przyjaznych Deklaracji. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z papierowym formularzem, który trzeba skrupulatnie wypełnić drukowanymi literami. W przypadku dokumentu pobranego elektronicznie do wyboru mamy druk tradycyjny lub interaktywny. 

Natomiast Przyjazne Deklaracje to kreator dokumentu – krok po kroku, za pomocą pytań i odpowiedzi oraz kafelkowego systemu wyboru, prowadzi podatnika przez wszystkie formalności. To opcja polecana szczególnie osobom, które deklarację DN-1 wypełniają pierwszy raz lub nie mają dużego doświadczenia z tego rodzaju dokumentami.

Przygotuj dane nieruchomości i stawki

Przed rozpoczęciem generowania lub wypełniania deklaracji DN-1 należy przygotować potrzebne informacje. To przede wszystkim dane nieruchomości – powierzchnię gruntów lub powierzchnię użytkową budynków, ale też np. numer księgi wieczystej czy numer działki. Dodatkowo konieczna jest też znajomość stawek podatkowych obowiązujących w danej gminie.

Organem podatkowym właściwym dla podatku od nieruchomości jest urząd miasta lub gminy właściwy według miejsca położenia przedmiotu opodatkowania. Niektóre gminy publikują obowiązujące stawki podatku na swoich stronach internetowych. Jeśli nie znajdziesz takiej informacji, skontaktuj się z urzędem. 

Podsumowanie. Deklaracja DN-1 jest obowiązkowa dla wszystkich osób prawnych będących w posiadaniu nieruchomości. Należy ją składać do 31 stycznia każdego roku do właściwego urzędu miasta lub gminy, a jeśli nabycie gruntu czy obiektu budowlanego nastąpiło po tym terminie – w ciągu 14 dni.

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin