Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

pt. 24 maja 2024

Obywatelski projekt pielęgniarek i położnych skierowany do dalszych prac

Protest pielęgniarek z Podkarpacia.
Ustawa w dzisiejszym kształcie doprowadziła do licznych degradacji i dyskryminacji zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce. W całym kraju doszło do fali protestów, w tym do ogólnopolskiego, który odbył się 23 maja br. (Fot. Archiwum)

To niewątpliwie nasz wielki sukces. Mamy teraz realną szansę (…) przyciągnąć młodych absolwentów do pracy w pięknym zawodzie oraz zatrzymać te osoby, które czując się pokrzywdzone i dyskryminowane, chciały z niego odejść. Bo nasze miejsce jest przy pacjencie, którym każdy z nas był, jest lub może być, dlatego cieszymy się, że znów możemy się skupić na naszej misji, a nie kolejnej walce o sprawiedliwe traktowanie – mówiła Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.

Był to komentarz po głosowaniu w Sejmie nad projektem o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych z 5 i 6 grupy, stworzonym przez  OZZPiP. Decyzją głosujących posłów, projekt został skierowany do dalszych prac Komisji Zdrowia i Komisji Finansów.

– Wierzymy, że dalsze prace przyniosą upragniony rezultat uznania posiadanych przez nas kompetencji i zmniejszenia różnic płacowych – dodała Ptok.

O co walczyły pielęgniarki i położne?

1 lipca 2022 r. wprowadzona została nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych. Pielęgniarki i położne słusznie spodziewały się związanego z tym chaosu, któremu można było zapobiec. Zarząd wystąpił wówczas z propozycją zmian, mających na celu wprowadzenie do ustawy koniecznych z punktu widzenia środowiska poprawek, które Senat RP przyjął, ale niestety Sejm RP odrzucił.

Ustawa w dzisiejszym kształcie doprowadziła do licznych degradacji i dyskryminacji zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce. W całym kraju doszło do fali protestów, w tym do ogólnopolskiego, który odbył się 23 maja br.

Pielęgniarki i położne poszły również do sądów, które najczęściej orzekają korzystnie na ich rzecz. Do dziś toczy się blisko 3 tysiące spraw o dyskryminację i degradację pielęgniarek, co tylko dowodzi wadliwości nowelizacji z 1 lipca.

– Przegłosowany dziś projekt daje nadzieję, na to, że miejscem polskich pielęgniarek i położnych przestanie być sala sądowa czy sejmowa mównica, a będzie nim obecność przy łóżku pacjenta – mówi Krystyna Ptok.

Celem postulowanych przez środowisko zmian, jakie zostały zawarte w obywatelskim projekcie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, były przynajmniej cztery punkty:

  • podniesienie współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej, co wpłynie na wzrost ich zarobków;
  • powiązanie wynagrodzenia z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami, a nie kwalifikacjami wymaganymi;
  • gwarancja przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
  • zaliczenie każdej pielęgniarki i położnej do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych przez nią kwalifikacji.

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin