Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

wt. 16 kwietnia 2024

Człowiek godny zaufania

Wywiad z dr n. med. Dariuszem Sobierajem ubiegającym się o mandat radnego do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego – Trzecia Droga

dr_dariusz_sobieraj
dr n. med. Dariusz Sobieraj

– Czy jest prawdą, że ubiegający się z pozycji numer 1 o mandat radnego do Sejmiku Województwa Podkarpackiego doktor nauk medycznych Dariusz Sobieraj z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego – Trzecia Droga z Okręgu numer 5 to profesjonalny doświadczony lekarz,  specjalista chirurgii ogólnej, urologii, medycyny społecznej oraz cieszący się uznaniem i ceniony samorządowiec z bogatym doświadczeniem w sejmiku województwa podkarpackiego?

– Jeśli jest taka opinia jest o mojej osobie, to znaczy, że nie zawiodłem swych wyborców przez trzy kadencje, w których walczyłem o jak najlepszą realizację interesów nie tylko byłego województwa krośnieńskiego, ale całego Podkarpacia.

– Czy bycie Ordynatorem Oddziału Urologii i pionierem nowoczesnych metod leczenia urologicznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz aktywnym członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw medycznych, w tym Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego ułatwiało wywiązywanie się  z obowiązków  radnego przez trzy kadencje? Czy w tej sytuacji w razie porażki ubieganie się przez Pana doktora kolejny raz o jeden z ośmiu mandatów nie pogrzebie pańskiego dorobku i pozycji jako samorządowca na szczeblu wojewódzkim?

– Nie brakuje opinii, że dotychczasowa moja praca w Sejmiku Województwa Podkarpackiego najlepiej świadczy,, że w należyty sposób dbałem o interesy mieszkańców mojego okręgu i całego województwa. Wierzę, że chociażby dlatego mieszkańcy mojego w okręgu obdarzą mnie kolejny raz zaufaniem. Ja ze swej strony mogę obiecywać, że będę jak najskuteczniej w Sejmiku walczył by program, który przedstawiam wyborcom będzie realizowany.

Zatem dla naszego wspólnego dobra w swoich pracach łączę doświadczenie medyczne z wizją nowoczesnego samorządu, stawiając na zdrowie, rodzinę, rozwój i bezpieczeństwo Podkarpacia. Razem możemy budować przyszłość opartą na trosce, innowacyjności i dostępności usług dla wszystkich mieszkańców województwa

Co w takim razie ma pan do zaoferowania podkarpackim mieszkańcom w chociażby w zakresie  zdrowie i Opieka Medyczna?

-W zakresie Inicjatyw prozdrowotnych moim celem jest uruchomienie wszechstronnego programu prozdrowotnego skupiającego się na wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu niebezpiecznym chorobom takim jak rak prostaty, rak płuca, nowotwory piersi oraz szyjki macicy. Chcę doprowadzić do zwiększenia dostępności do badań diagnostycznych i leczniczych oraz wzmocnienia onkologicznych placówek w Brzozowie, Krośnie i Jaśle. Będę zmierzał do budowy nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie.

Ważną sprawą dla mnie będzie  skróceniem czasu oczekiwania na leczenie, włączając wsparcie dla nowych metod terapeutycznych i zaawansowanego sprzętu medycznego, takiego jak akceleratory do radioterapii czy wdrożenie nowoczesnych metod chemioterapii. Szczególny nacisk położę na rozwój infrastruktury medycznej, w tym instalację nowoczesnych robotów medycznych dla szpitali w Krośnie i Przemyślu.

Nie zapomnę  o kardiologii inwazyjna oraz opiece nad matką i dzieckiem. Dlatego będę dążył do rozszerzenie programów wsparcia dla kardiologii inwazyjnej oraz kontynuowanie inicjatyw ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem, w tym wsparcie szkół rodzenia i programów karmienia. Planuję prowadzić prace nad zakończeniem budowy Centrum Medycyny Dziecięcej.

– Do czego będzie jeszcze będzie pan dążył jako radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego?

– Ważnym polem działania będzie wzmocnienie dostępność do opieki medycznej. Dlatego podejmę starania i przedsięwzięcia zmierzające do skrócenia kolejek do specjalistów, a także poprawa dostępności lekarzy i leków. Będę dążył do modernizacji SOR-ów w szpitalach naszego regionu oraz wzmocnienia szpitali powiatowych poprzez dodatkowe wyposażenie. Planuję prowadzić prace nad poprawą wyceny procedur medycznych.

Nie można zapomnieć o wspieraniu finansowania badań genetycznych. Stąd też moim celem będą działania w kierunku zwiększenia finansowania na programy genetyczne, które umożliwią wczesne wykrywanie chorób metabolicznych oraz nowotworowych, w tym raka pęcherza, prostaty i piersi.

Pamiętając o konieczności rozwojuedukacji medycznej będę dążył do wspierania rozwoju wydziału medycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim i rozwoju kierunków pro medycznych w ramach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie i Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Konieczna jest też odbudowa szpitalnictwa i stworzenie programów szczepień. W tym zakresie skoncentruję się na odbudowie szpitalnictwa po pandemii z zakresu chorób zakaźnych oraz promocji programów szczepień, w tym przeciwko HPV.Koniecznym i ważnym zadaniem będzie dla mnie również poprawa leczenia i dostępności do psychiatrii dziecięcej.

Czy jako radny będzie Pan pamiętał o wspieraniu rodzin i zapewnieniu bezpieczeństwa rodzin?

Przy przedsięwzięciach dla wsparcia rodzin położę istotny nacisk na rozwój programów wspierających rodziny, w tym opieki domowej, przedłużenie urlopów rodzicielskich, pomoc w zatrudnieniu dla młodych matek i wsparcie w powrocie na rynek pracy.

W ramach bezpieczeństwo seniorów zamierzam prowadzić działania zmierzające do budowy i wsparcia domów opieki społecznej, tworzenia domów aktywności dla seniorów, promowania aktywnego wypoczynku i integracji społecznej.

Pamiętając o dzieciach i młodzieży będę kontynuował działania zmierzające do promocji sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

– Jakie inne przedsięwzięcia zamierza pan podjąć w ramach pracy w Sejmiku Województwa Podkarpackiego?

– Przede wszystkim konieczna jest dalsza informatyzacja usług samorządowych.Dlatego będę zmierzał do ułatwienia dostępu do usług publicznych przez ich informatyzację, tak aby każdy mieszkaniec mógł załatwić sprawy samorządowe bez wychodzenia z domu.

W ramach rozwoju infrastruktury komunikacyjnej będę wspierał wszelkie działania wspierające rozwój osi komunikacyjnej Sanok-Krosno-Bieszczady oraz aktywizację turystyki w Bieszczadach przy wykorzystaniu infrastruktury kolejowej, a także budowę kolei aglomeracyjnej: Ustrzyki – Jasło – Rzeszów.

Konieczne jest też dofinansowanie samorządów i gmin uzdrowiskowych.Nikogo nie powinno zatem dziwić, że będę wspierał i kreował przedsięwzięcia  mające na celu powiększanie inwestycji w rozwój zielonej energii w ośrodkach uzdrowiskowych, a także budowy farm fotowoltaicznych czy źródeł geotermalnych.

Dla Bieszczadów i całego Podkarpacia ważne jest wsparcie turystyki i sportu. Dlatego też będę wspierał i podejmował  działania idące wykorzystania potencjału Soliny oraz źródeł geotermalnych dla rozwoju turystyki, wraz z rozwojem stacji kolei linowej. Konieczna jest też odbudowa centrum sportowo-wojskowego w ośrodku Jaworze należy również do moich priorytetów.

Za istotne i zasadne uważam inwestycje w bezpieczeństwo pieszych i innych uczestników dróg poprzez budowę dróg i chodników, rond i skrzyżowań bezkolizyjnych.Istotne jest dla mnie także wspieranie ochotniczych straży pożarnych. Moim zadaniem będzie także opiniowanie programów, które mają wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia w kontekście potencjalnych zagrożeń zewnętrznych.

Rozmawiał Henryk Nicpoń

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin