Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

pon. 15 kwietnia 2024

To bardzo ważny program! Konkretne pieniądze na opiekę wytchnieniową na Podkarpaciu

Fot. PUW.

Ponad 13,3 mln zł Podkarpacki Urząd Wojewódzki przeznaczył w tym roku na opiekę wytchnieniową. Podpisane zostały już pierwsze umowy z samorządami. W sumie zawartych zostanie ich 119.

Program „Opieka wytchnieniowa” finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościoweg. Skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16 roku życia, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Seniorów coraz więcej

– To bardzo ważny program – podkreślała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki podczas konferencji prasowej . – Pieniądze dedykowane są jednostkom samorządu terytorialnego. Mogą one zatrudnić osoby, które zastąpią opiekunów osób z niepełnosprawnościami, aby ci przez pewien czas mogli trochę odpocząć lub załatwić niezbędne sprawy życiowe – dodaje.

Dzięki temu opieka może być całodobowa, np. w ośrodkach rehabilitacyjnych czy zakładach opiekuńczo – leczniczych, bądź dzienna np. w domu osoby z niepełnosprawnością czy też sprawowana poprzez dzienny ośrodek wsparcia na terenie gminy. Miasta i gminy same wybierają formułę.

W 2024 roku zawartych zostanie 119 umów z 93 gminami, 3 miastami na prawach powiatu i 7 powiatami.

Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki zwracała uwagę, że z roku na rok wzrasta liczba podpisywanych umów.

– Dla porównania: w 2023 roku zawarte zostały 83 umowy: 75 z gminami, 3 z miastami na prawach powiatu i 5 z powiatami.

Wówczas do samorządów trafiło ponad 8,27 mln zł na opiekę wytchnieniową. W ubiegłym roku tą formą opieki objęto 1 113 osób niepełnosprawnych: 879 dorosłych i 234 dzieci. W tym roku opieką wytchnieniową planujemy objąć 1 531 osób: 1 196 dorosłych i 335 dzieci – wyliczała wojewoda podkarpacki.

To wciąż za mało

W sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego podpisane zostały pierwsze umowy.

Dla przykładu, Mielec otrzymał 900 tys. zł, Rzeszów – 310,8 tys. zł, Krosno – 211,5 tys. zł.

– Polityka państwa wobec osób z niepełnosprawnościami to wymiar cywilizacyjny całego naszego społeczeństwa XXI wieku – akcentował Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

– Za to wsparcie serdecznie dziękujemy. To bardzo ważny element współpracy między administracją samorządową, a rządową – mówił.

Jacek Wiśniewski, prezydent Mielca także dziękował w imieniu samorządu, jak i mieszkańców. – Tak wiele osób będzie mogło naładować akumulatory i z pełną energią przystąpić do opieki nad swoimi bliskimi z niepełnosprawnościami.

– Naszym priorytetowym zadaniem na kolejny rok jest rozszerzenie formuły programu na wszystkie samorządy znajdujące się na terenie województwa podkarpackiego – zapowiedziała Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Program „Opieka wytchnieniowa” działa od 2019 roku. Do końca 2023 na Podkarpaciu wykorzystano na jego funkcjonowanie ponad 16,9 mln zł.

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin