Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

czw. 29 lutego 2024

Zmiany w rejestracji pojazdów od 1 stycznia 2024

Sznur samochodów na ulicy . Zmiany w rejestracji pojazdów
Od nowego roku zmieniają się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. (Fot. Bogdan Myśliwiec)

1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Zgodnie z nowymi przepisami, które będą obowiązywały w naszym kraju od 2024 roku, właściciel pojazdu będzie zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
  • lub sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

– W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku, termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Natomiast w przypadku nabycia pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni – informuje Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.

Kara za brak rejestracji pojazdu

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w wymaganym ustawowo terminie, ale nieprzekraczającym 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1000 zł. W przypadku przekroczenia terminu 180 dni, właściciel pojazdu musi liczyć się z karą pieniężną w wysokości 1000 zł. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będą zmuszeni zapłacić karę w wysokości 2000 zł.

Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu. Niezawiadomienie o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na liczbę dni przekroczenia), podlega solidarnej karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub czasowe zamieszkanie.

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2008 – 2024 – supernowosci24.pl Gravamen Media sp. z o.o. Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin