REKLAMA

Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

niedz. 16 czerwca 2024

Nielegalni pracownicy zatrzymani w lokalach gastronomicznych w Sanoku i Dynowie

Wobec cudzoziemców Komendant Straży Granicznej w Sanoku wszczął postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. (Fot. BiOSG)

Czterech obywateli Wietnamu oraz Banglijczyka zatrzymała Staż Graniczna. Mężczyźni pracowali nielegalnie w lokalach gastronomicznych w Dynowie i Sanoku. Zostaną wydaleni z Polski.

Legalność zatrudnienia cudzoziemców kontrolowali 9 i 20 października funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Sanoku. Kontrole objęły lokale gastronomiczne na terenie Dynowa i Sanoka.

– Ich celem było sprawdzenie legalności pracy wykonywanej przez cudzoziemców – mówi por. Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

W trakcie kontroli, w Dynowie mundurowi zatrzymali obywatela Bangladeszu, pracującego bez odpowiedniego zezwolenia oraz bez pisemnej umowy o pracę. Natomiast podczas kontroli w Sanoku, okazało się, że w lokalu gastronomicznym pracuje nielegalne czterech obywateli Wietnamu.

Zostaną wydaleni. Pracodawca zapłaci grzywnę

– Wobec cudzoziemców Komendant PSG w Sanoku wszczął postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Nieuczciwi pracodawcy zostaną ukarani przez sąd – dodaje rzecznik BiOSG.

Za zatrudnianie cudzoziemców wbrew przepisom grozi kara grzywny od tysiąca do 30 tys. złotych. Natomiast zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, „kto umożliwia nielegalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terenie kraju, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”

Kto może legalnie pracować w Polsce

Na terytorium Polski legalnie mogą pracować osoby, które są obywatelami Unii Europejskiej, obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub ci, którzy posiadają ważną Kartę Polaka.

Na podstawie art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą też pracować cudzoziemcy, którzy:

  • posiadają status uchodźcy nadany w Polsce;
  • mają udzieloną ochronę uzupełniającą w Polsce;
  • posiadają zezwolenie na pobyt stały w Polsce;
  • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczpospolitej Polskiej;
  • posiadają zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, lub zgodę na pobyt tolerowany;
  • korzystają z ochrony czasowej w Rzeczpospolitej Polskiej.

Udostępnij

FacebookTwitter

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin