Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

śr. 22 maja 2024

Studiujesz medycynę na Podkarpaciu? Możesz dostać 3 tys. zł miesięcznie

Uczniowie medycyny na egzaminie lekarskim.
We wrześniu 2023 r. już po raz czwarty w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się Lekarski Egzamin Końcowy LEK. (Fot. archiwum URz)

Studenci kierunku lekarskiego mogą ubiegać się o stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miesięcznie to nawet 3 tysiące złotych.

Właśnie ruszył pierwszy nabór wniosków w ramach programu: „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”. Można je składać do 8 listopada. Studenci medycyny, którzy zobowiążą się po ukończeniu studiów do pracy we wskazanych szpitalach na Podkarpaciu, w jednej z deficytowych specjalizacji, mogą otrzymać miesięczne wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

– Poprzez te stypendia chcemy nie tylko wspierać studentów medycyny w ich rozwoju, ale przede wszystkim zadbać, o jak najlepsze zasoby kadrowe w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa podkarpackiego oraz zmotywować studentów kształcących się na kierunku lekarskim do wyboru deficytowych specjalizacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

Dla kogo stypendium medyczne

Stypendium dla studentów medycyny wynosi 3 tys. zł miesięcznie i przyznawane jest na okres:

 • 9 miesięcy, tj. na VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna VI rok studiów;
 • 18 miesięcy, tj. na V i VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna V rok studiów;
 • 27 miesięcy tj. na IV, V i VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna IV rok studiów.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • Jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • Nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;
 • Zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w podmiocie leczniczym/szpitalu w wybranej deficytowej specjalizacji lekarskiej niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 10 miesięcy po jego uzyskaniu, na okres pracy: 2 lata, gdy student pobiera stypendium od VI roku studiów,  3 lata, gdy student pobiera stypendium od V roku studiów,  4 lata, gdy student pobiera stypendium od IV roku studiów;
 • Ponadto zobowiąże się do poinformowania zarządu województwa o odbywanej specjalizacji i podmiocie leczniczym/szpitalu, w którym będzie ona odbywana, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia odbywania specjalizacji oraz o odpracowaniu stypendium w terminie 30 dni od dnia zakończenia odpracowania stypendium.

Wykaz deficytowych specjalizacji medycznych na Podkarpaciu

Lista deficytowych specjalizacji medycznych, które wspiera Podkarpacie jest dość długa. Oto one:

 • Anestezjologia i intensywna terapia,
 • chirurgia dziecięca,
 • chirurgia ogólna,
 • choroby płuc,
 • choroby wewnętrzne,
 • gastroenterologia,
 • kardiochirurgia,
 • medycyna pracy,
 • ratunkowa i rodzinna,
 • neonatologia,
 • neurochirurgia,
 • neurologia,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • onkologia kliniczna,
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • otorynolaryngologia,
 • patomorfologia,
 • pediatria,
 • położnictwo i ginekologia,
 • psychiatria,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • reumatologia,
 • radiologia i diagnostyka obrazowa.

Koszt realizacji programu w ujęciu trzyletnim, czyli w latach 2023 – 2025 wyniesie ponad 3,2 mln złotych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pod nr tel. (17) 743 30 66, mailowo: dek@podkarpackie.pl. a także na stronie: Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego.

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin