Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

niedz. 14 kwietnia 2024

Wojsko wzywa! W poniedziałek w Rzeszowie początek kwalifikacji wojskowej. Kto musi się stawić?

Od poniedziałku w Rzeszowie trwać będzie kwalifikacja wojskowa (Fot. FB Wojsko Polskie/DWOT)

1277 mieszkańców Rzeszowa otrzyma wezwanie do stawienia się na komisję wojskową. Rozpocznie się ona od poniedziałku, 26 lutego i potrwa do 25 kwietnia. Ten termin dotyczy mężczyzn. Paniom wyznaczono stawiennictwo w dniach od 22 do 25 kwietnia. 

Kwalifikacja jest realizowana corocznie. Służy ocenie stanu zdrowia potencjalnych rekrutów oraz założeniu im ewidencji wojskowej.

Kto podlega wezwaniu?

Są to osoby zameldowane na terenie Rzeszowa na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy. Są to: mężczyźni urodzeni w 2005 r.; mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jak też kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Dotyczy  to również osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej. 

Co jest potrzebne na badania?

Osoba stawiająca się na komisję wojskową powinna zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, dokumentację medyczną (m.in. karty informacyjne leczenia szpitalnego, historie choroby poradni lekarskich i innej pozwalającej na określenie danej jednostki chorobowej, a osoby noszące okulary lub szkła korekcyjne dokumentację określającą wadę wzroku).

Badania przy ul. Hetmańskiej 21

Na terenie Rzeszowa powołano już Powiatową Komisję Lekarską nr 1 (przy ul. Hetmańskiej 21 -SP ZOZ nr 1), która przeprowadzi badania. Po nich wezwani otrzymają jedną z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Są to kategorie:

  • A – zdolny do służby wojskowej.
  • B – czasowo niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju.
  • D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju.
  • E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Po uzyskaniu kategorii A lub D przeniesienie do rezerwy 

Orzeczenie z kategorią zdolności do czynnej służby wojskowej A lub D powoduje po uprawomocnieniu (co następuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia) przeniesienie z urzędu do rezerwy. Oznacza to także uregulowany stosunek do obowiązku obrony.

Kategoria B oznacza czasową niezdolność do służby wojskowej i pozwala na ponowną ocenę stanu zdrowia, po upływie okresu wskazanego przez komisję. 

Kategoria E zwalnia z powinności wynikających z ustawy o obronie ojczyzny.

Informacji, w tym dotyczących rekrutacji do szkolnictwa wojskowego oraz do innych ochotniczych form służby wojskowej, udziela szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie, ul. Marii Konopnickiej 5, tel. 261 156 111 email: wcrrzeszow@ron.mil.pl

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin