Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

pon. 15 kwietnia 2024

Pielęgniarki przy wsparciu adwokatów wygrywają w sądach!

Zdjęcie ilustracyjne

– Jesteśmy kancelarią, która od dwóch lat pomaga pielęgniarkom w walce o prawo do uzyskania wynagrodzenia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami lub długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej prowadzimy spory sądowe w zakresie: kwalifikacji do grupy zawodowej zgodnie z posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami. Odwołań do sądu pracy w związku z wypowiedzeniem przez pracodawcę warunków pracy i płacy. Odwołań do sądu pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Dyskryminacji płacowej – mówi Monika Cieszkowska, z kancelarii MPLS Business Solutions.

ARTYKUŁ PARTNERA

Dzieje się oczywiście to, czego można było się spodziewać. Rząd, a później Sejm, który uchwalił w 2022 r. nowelę przepisów ustawy o wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia, zgotował jedynie niesmaki i chaos. Nie mogło stać się inaczej skoro uzależnił wysokość wynagrodzenia od posiadanego tytułu magistra, nie zważając jakie doświadczenie posiada pracownik. Najbardziej poróżnił pielęgniarki, które w zależności od tego czy miały tytuł magistara czy nie, ale pracowały kilkadziesiąt lat w zawodzie (według wcześniejszych wymogów po liceum czy studium medycznym), mogły zarabiać miesięcznie o 2 tys. zł więcej, lub.. mniej.

Na prawie trzeba się znać

Aktualnie mamy 300 spraw w toku i 50 wygranych. Poniżej przedstawiam też kilka wyroków z wygranymi:

Sąd Rejonowy w Sanoku z 26.10. 2023r., sygn. akt IV P 8/23. ZOZ w Ustrzykach Dolnych;

Sąd Rejonowy w Jarosławiu z 17.10. 2023r., Sygn. akt IV P 13/23. ZOZ z Przeworska;

Sąd Rejonowy w Sanoku z 26.10. 2023r., sygn. akt IV P 38/23. ZOZ w Lesku;

Sąd w Jarosławiu z 17.10. 2023r., sygn. akt IV P 38/23 – ZOZ w Jarosławiu

– wylicza pani mecenas.

Czego dotyczą sprawy?

Szczegółowa lista prowadzonych przez nas spraw to:

Roszczenia pielęgniarek domagających się zakwalifikowania do grupy zgodnej z posiadanym przez nich wykształceniem zdobytym przed 1 lipca 2022 roku (jest to najliczniejsza grupa pielęgniarek, którą reprezentujemy i obejmuje ona głównie pracowników szpitali powiatowych, ale nie tylko). W swoim zakresie działania mamy także dwa szpitale wojewódzkie. Roszczenie opieramy na tym, że pracodawca po 1 lipca 2022 roku jednostronnie zakwalifikował pracowników do danej grupy zawodowej i ustalał na tej podstawie wynagrodzenie.

Taka sama praca, taka sam płaca

Pracownicy którzy przed 1 lipca 2023 roku byli w obecnej grupie 2 zostali zakwalifikowanie do obecnej grupy 6 lub 5. Doszło więc do pogorszenia ich sytuacji pracowniczej). Roszczenie takich pracowników opiera się na dochodzeniu zaległego wynagrodzenia począwszy od 1 lipca 2021 roku. Zaległości w stosunku do jednego pracownika za okres jednego roku wynoszą około 25 tys zł kwoty zasadniczej, bez dyżurów świątecznych i nocnych. Sądy przychylają się do roszczeń pracowników uznając, że pracodawca nie może nagle stwierdzić, że nie uznaje kwalifikacji pracownika. Potrzebne do tego jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Jeśli pracodawca nie zastosował tego rozwiązania to jest on obowiązany w dalszym ciągu płacić za kwalifikacje pracownika.

Roszczenia pielęgniarek domagających się zakwalifikowania do grupy zgodnej z posiadanym przez nich wykształceniem zdobytym po 1 lipca 2022 roku. Są to roszczenia, które dopiero się zaczynają kształtować, ale będzie to jedna z najbardziej licznych grup pielęgniarek, które pójdą do sądu. W tej grupie znajdują się bowiem Panie, które podpisały porozumienie zgodnie, z którym zostały zakwalifikowane do grupy niższej niż posiadane kwalifikacje i panie które podniosły kwalifikacje po 1 lipca 2022 roku. Roszczenia tych Pań opierają się na zasadzie taka sama praca taka sama płaca. Panie te mają bowiem takie same kwalifikacje i wykonują takie same obowiązki. Jeśli pracodawca nie dokona zmian kadrowych i nie wprowadzi do struktury stanowisk, które będą punktowały pracowników z najwyższymi kwalifikacjami, to musi się liczyć na wypłatę odszkodowań z tytuły dyskryminacji. Roszczenia o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy.

Roszczenia o odszkodowanie za nierówne traktowanie

Niektórzy pracodawcy próbuję wychodzić naprzeciw trudnej sytuacji kadrowej i składają pracownikom wypowiedzenia umowy o pracę wskazując w nich niższą grupę zawodową. Najczęściej robią to jednak nieumiejętnie, gdyż konstrukcja dobrego wypowiedzenia warunków pracy i płacy nie jest prosta.  Jeśli pracownik nie zgadza się z takim wypowiedzeniem może złożyć odwołanie do sądu pracy, a tym samym domagać się przywrócenia należnej mu grupy zawodowej i zapłaty zaległego wynagrodzenia. W takim przypadku kwoty te sięgają dla jednego pracownika ok. 25 tys. zł rocznie kwoty zasadniczej bez odsetek i dodatków.

Roszczenia o odszkodowanie za nierówne traktowanie. W tej grupie są Panie, które nie mają wyższych kwalifikacji, ale pracują w szpitalu 30-40 lat i wykonują taką samą pracę jak ich koleżanki. Sytuacja jest oceniana bardzo indywidualnie, ale w większości przypadków pracownicy udowadniają, że wykonywane przez nich czynności są zbieżne z tymi, które wykonują ich koleżanki i koledzy. W takim przypadku sąd zasądza na rzecz takich pracowników odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, które obejmuje różnicę pomiędzy wynagrodzeniem jakie pracownik otrzymywał, a jakie otrzymywać powinien. W tej sytuacji kwoty odszkodowań również sięgają około 25 tys. za rok pracy.

– Procedowana w chwili obecnej ustawa stwarza jeszcze większe problemy dla szpitali, których są w stanie uniknąć, jeśli zdecydują się wprowadzić zmiany organizacyjne. W mojej ocenie rozwiązaniem jest wybór pracowników z najwyższymi kwalifikacjami i utworzenie dla nich stanowisk odzwierciedlających większy przydział obowiązków. Konieczna jest zmiana regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego, wydania stosowanych zarządzeń i zmiana zakresów czynności pracowników – mówi pani adwokat.

******

Często pielęgniarki czy pielęgniarze są przekonani, że w przypadku uzyskania kwalifikacji po 1 lipca 2022 roku nie mogą dochodzić zakwalifikowania do grupy zgodniej z posiadanych przez nich wykształceniem. Nie jest to jednak zgodnie z prawdą, gdyż analiza orzecznictwa sądów polskich pokazuje, że sprawy wygrywają także pracownicy którzy podnieśli swoje kwalifikacje po 1 lipca 2022 roku.

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin