Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

wt. 16 kwietnia 2024

Nowe wymagania dla taksówkarzy. Wszystko dla większego bezpieczeństwa pasażerów

Taksówkarze powinni do końca marca złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta w Rzeszowie odpowiednie dokumenty, jesli tego nie zrobią w tym terminie, to od 1 lipca br. ich licencja straci ważność. (Fot. Pixabay)

Jeśli taksówkarz do 31 marca br. nie złoży do Urzędu Miasta w Rzeszowie dokumentów, to jego licencja na przewożenie osób od 1 lipca będzie nieważna. W Wydziale Komunikacji UM muszą oni przedstawić informacje potwierdzające m.in., że nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, nie orzeczono wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy oraz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

17 września ub. roku nastąpiła zmiana ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W wyniku tego na przedsiębiorców, posiadających licencję taksówkarza, został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał licencję, dokumentów potwierdzających spełnienie następujących wymagań: 

* przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a także za przestępstwa, o których mowa a art. 59 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec  nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy 

* przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają wymagania  określone w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym tj. posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Ww. przepisy mają poprawić bezpieczeństwo wszystkich osób, korzystających z tradycyjnych taksówek, jak również z usług Bota, Ubera czy Free Now.

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin