REKLAMA

Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

wt. 23 lipca 2024

Są oficjalne wyniki matur. Jak w skali kraju wypadł Rzeszów i Podkarpacie?

W naszym regionie maturę zdawało 14 716 uczniów, z tego 8 490 absolwentów liceów i 6 195 z techników. (Fot. Pixabay)

Znane są już wyniki egzaminów maturalnych w województwie podkarpackim. Z dzisiejszego komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wiadomo, że w maju zdało go 84,2 procent absolwentów liceów i techników. Niestety, 10,3 proc. maturzystów będzie musiało przystąpić w sierpniu do egzaminu poprawkowego.

W naszym regionie maturę zdawało 14 716 uczniów, z tego 8 490 absolwentów liceów i 6 195 z techników.  90 procent licealistów zdało maturę, a 76 proc. z technikum.

Ze szczegółowych wyników CKE wynika, że na Podkarpaciu maturę zdało 7 644 absolwentów 4-letnich liceów, co stanowi 90 proc. wszystkich uczestniczących w tym egzaminie dojrzałości.  W przypadku absolwentów techników pozytywne oceny uzyskało tylko 4 745 uczniów, czyli 76,6 proc. 

W sierpniu do poprawkowej matury przystąpi 572 licealistów (6,8 proc.) oraz 936 osób z techników, czyli 15,1 proc. Natomiast 276 absolwentów (3,2 proc.)  liceów nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu, a z techników – 514 absolwentów znalazło się w takiej samej sytuacji, czyli 8,3 proc. 

Najgorzej w liceach i technikach zdawano matematykę (89 proc. pozytywnych wyników), a z języka włoskiego  sukcesy dotyczyły 80 proc zdających. Pełne wyniki matur, łącznie z poprawkowymi,  będą udostępnione 10 września br. 

W skali Polski podobnie, jak na Podkarpaciu 

W skali kraju wyniki zdanych egzaminów są zbliżone do tych na Podkarpaciu, bo to 84,1 proc. Obowiązkową część pisemną w całej Polsce zdało 95 proc. maturzystów, matematykę – 89 proc. W przypadku języka angielskiego odsetek sukcesów wyniósł 96 proc. 

Jak było w Rzeszowie?

Jeśli chodzi o rzeszowskie licea 100- procentową zdawalność miały I LO, II LO, III LO oraz IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wśród techników najlepszy wynik uzyskało Technikum nr 7 (ZSM) ze zdawalnością 98,46.

Łącznie egzamin dojrzałości w Rzeszowie zdawało 2692 uczniów. Zdało go 2456. Nie zdało 236 osób. To daje wynik dla miasta 91,23 proc.

Jeśli chodzi o szkoły artystyczne, wszyscy przystępujący do matury zdali ją także w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. (ZS Muzycznych 1), przy czym tu zdających było tylko 8. W Liceum Sztuk Plastycznych zdawalność była na poziomie 77,27 proc. Zdających było 66.

Wyniki matur w liceach

 • I LO – 100%
 • II LO — 100%
 • III LO- 100%
 • IX LO z Oddz. Dwujęzycznymi – 100%
 • IV LO – 99,32%
 • VI LO (ZS nr 1)– 96,51%
 • XIV LO (ZST)- 94,12%
 • VII LO (ZS nr 2) – 93,33%
 • VIII LO – 90,12%
 • X LO (ZSKU) – 80,00%
 • V LO (ZS Sportowych) – 73,85%
 • XII LO (ZSO 4) – 55,56%

Wyniki w szkołach artystycznych

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (ZS Muzycznych 1) 100%
 • Liceum Sztuk Plastycznych (ZS Plastycznych) 77,27 %

Wyniki w technikach

 • Technikum nr 7 (ZSM) – 98,46%
 • Technikum nr 6 (ZS Elektronicznych) – 97,67 %
 • Technikum nr 9 (ZST) – 89,52%
 • Technikum nr 1 (ZS nr 1) – 88,89%
 • Technikum nr 5 (ZS Ekonomicznych) – 87,50%
 • Technikum nr 8 (ZS Energetycznych) – 85,82%
 • Technikum nr 2 (ZS nr 2) – 84,62%
 • Technikum nr 12 (ZSKU) – 81,08%
 • Technikum nr 10 (ZS nr 3) – 74,62%
 • Technikum nr 11 (ZS Samochodowych) – 71,01%
 • Technikum nr 4 (ZSG) – 63,11%
 • Technikum nr 13 (ZS Agroprzedsiębiorczości ) – 50,00%

Unieważniono 202 egzaminy dojrzałości 

W całej Polsce unieważniono 202 egzaminy maturalne. Jaki był powód? W czasie egzaminu było to albo niesamodzielne rozwiązywanie zadań (53 przypadki), albo wniesienie lub korzystanie z telefonu (również 53 przypadki). W tym roku nie doszło do zakłócania przebiegu egzaminu. Unieważnienia dotyczą też sytuacji stwierdzonych już po oddaniu arkusza egzaminacyjnego. W tym roku są to: naruszenie przepisów przeprowadzania (27 przypadków), niesamodzielność stwierdzona przez egzaminatora (35 przypadków) i inne, nieopisane przypadki (34). 

20 i 21 sierpnia egzamin poprawkowy 

Matura 2024 odbyła się od 7 do 24 maja. Aby zdać egzamin trzeba było osiągnąć z każdej matury podstawowej minimum 30 proc. Dla abiturientów, którzy nie osiągnęli oczekiwanych wyników, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów poprawkowych, które odbędą się 20 i 21 sierpnia br. Mogą do nich podejść tylko ci maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego (język polski, język obcy nowożytny, matematyka) w części pisemnej lub ustnej. 

Udostępnij

FacebookTwitter

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin