REKLAMA

Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

sob. 24 lutego 2024

Mieszkańcy Huzeli sprzeciwiają się przebiegowi obwodnicy Leska

Żaden z tych trzech wariantów przebiegu obwodnicy Leska (koszt budowy to 182 mln zł) nie odpowiada mieszkańcom Huzeli, którzy sąsiadują z Leskiem. (Fot. Materiały Promost Consulting)

Mieszkańcy sołectwa Huzele graniczącego z Leskiem i reprezentowani przez komitet społeczny „Razem dla przemyślanej lokalizacji obwodnicy Leska” stanowczo sprzeciwiają się lokalizacji obwodnicy w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej.

Zwracają też uwagę, że droga przebiegałaby przez tereny cenne przyrodniczo w obrębie Wola Postołowa, obszaru Natura 2000 i Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Obszaru.

W przeprowadzonych konsultacjach społecznych zdecydowana większość uczestników opowiedziała się za odrzuceniem wszystkich wariantów przebiegu obwodnicy Leska. Jednak większość mieszkańców sąsiednich gmin: Baligrodu, Olszanicy, Cisnej i Soliny wręcz domaga się takiej inwestycji. 

– Jeszcze rok temu w styczniu udało nam się zorganizować pikietę przeciwko lokalizacji obwodnicy Leska przez Wolę Postołową i Huzele, która spotkała się z liczną odpowiedzią mieszkańców –  mówi Adam Kendryna, sołtys wsi Huzele, graniczącej z Leskiem.

– Protestujący blokowali drogę w okolicach starostwa powiatowego w Lesku i przeszli bezpośrednio pod budynek starostwa, aby wyrazić niezadowolenie z powodu usytuowania inwestycji drogowej, tak szumnie nazywanej przez decydentów epokową. Nasze szczególne zdumienie budzi brak konsultacji w tej kwestii z mieszkańcami terenów, przez które planowana jest ta obwodnica. Zabrakło alternatywnych tras lokalizacyjnych i to w sytuacji, gdy wcześniejsze ustalenia wskazywały zasadność budowy tzw. „obwodnicy północnej” z kompleksowym uregulowaniem kwestii wzmożonego ruchu drogowego w powicie leskim – dodał sołtys.

Obwodnica Leska może zwiększyć ruch

Mieszkańcy sołectwa Huzele dostrzegają potrzebę poprawy dostępności komunikacyjnej Bieszczad i nie kwestionują zasadności budowy obwodnicy Leska, ale powinno to być – ich zdaniem – przygotowane w sposób gruntownie przemyślany. Oczywiście z poszanowaniem usprawiedliwionych interesów  mieszkańców powiatu leskiego.

– Pragniemy podkreślić, że lokalizacja obwodnicy przez te tereny stwarza złudne wrażenie odciążenia ruchu drogowego – podkreślają . – Przemieszczający się w kierunku Ustrzyk Dolnych czy Soliny nadal  zmuszeni będą przejeżdżać przez ścisłe centrum Leska. Tym samym nie zostanie spełniony podstawowy cel wydatkowania znacznej sumy pieniężnej na inwestycję szumnie nazywaną „obwodnicą”, która w praktyce obwodnicą nie będzie.

W petycji wysłanej do marszałka województwa podkarpackiego, starosty leskiego, radnych miejskich i powiatowych oraz posłów, informują, że nie mają wątpliwości, że lokalizacja obwodnicy w ścisłym centrum Huzel przyczyni się do wzmożenia ruchu drogowego w dotychczas spokojnej okolicy zamieszkałych przez osoby starsze oraz rodziny z małymi dziećmi. Dodatkowo mieszkańcy wskazują, że wymierne straty finansowe dotkną okolicznych rolników korzystających z systemu dopłat unijnych związanych z posiadaniem pól uprawnych usytuowanych na Błoniach czy Woli Postołowej.

– Propozycje przebiegów obwodnicy nie są dobrym rozwiązaniem, bo ruch samochodów nie będzie ograniczony a wręcz się się zwiększy – mówi Adam Kendryna, sołtys Huzeli. – Mieszańcy chcą zablokować budowę drogi, która miałaby być zlokalizowana w zwartej zabudowie mieszkaniowej. Nie pozwolimy na to, żeby powstała w naszej miejscowości. (Fot. Archiwum)

Mieszkańcy Huzeli chcą zmiany lokalizacji obwodnicy

Dlatego mieszkańcy Huzeli postulują o ponową analizę założeń lokalizacyjnych obwodnicy Leska. Chcą by jej przebieg został ustalony we współpracy z lokalnym społecznościami znającymi nie tylko specyfikę tego terenu, ale i rzeczywiste potrzeby jego mieszkańców.

Na razie nie doczekali się odpowiedzi od marszałka Władysława Ortyla, starosty leskiego Andrzeja Olesiuka, czy radnych powiatu leskiego oraz radnych miejskich Leska. Mają nadzieję, że ich zastrzeżenia będą rozpatrzone, a przebieg obwodnicy zostanie zmieniony.

–  Obwodnica jest bardzo potrzebna, bo odciąży ruch i przysłuży się rozwojowi turystyki w Bieszczadach  – mówi Marek Małecki, przewodniczący Rady Powiatu Leskiego. – Nie może być tak, że niewielka grupka osób będzie blokować budowę takiej drogi. Co do miejscowości Huzele, to dla ich mieszkańców taka inwestycja będzie korzystna, bo powstałby tam nowy most, a ten obecny jest w fatalnym stanie i albo trzeba będzie tam wprowadzić ruch wahadłowy, albo całkowicie go zamknąć. Na sam most marszałek może przekazać 80 mln zł, a na nową obwodnicę 100 mln zł z budżetu państwa. Będziemy się starać, żeby w związku z obwodnicą było jak najmniej wyburzeń domów. Mieszkańcy czterech gminy: Olszanicy, Baligrodu, Cisnej i Soliny są za budową obwodnicy.

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2008 – 2024 – supernowosci24.pl Gravamen Media sp. z o.o. Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin