REKLAMA

Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

sob. 20 lipca 2024

Uważaj, to zdjęcie może Cię sporo kosztować! Jak zachować się w strefie przygranicznej?

Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Przed nami długi weekend. Sporo osób w tym czasie będzie korzystać z uroków bieszczadzkich szlaków. Warto pamiętać o zasadach, związanych z poruszaniem się po nich. Szczególnie dotyczy to przygranicznych szlaków, gdzie trzeba się mieć na baczności. W innym przypadku nasza niefrasobliwość i nieznajomość przepisów, może nas drogo kosztować.

Na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej.  To zewnętrzna granica Unii Europejskiej ochraniana przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Zasady jej przekraczania oraz przebywania w bliskim sąsiedztwie regulują przepisy krajowe i międzynarodowe.

Granicą Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej „granicą państwową”, jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego.

Granica państwowa oznaczona jest w terenie następującymi znakami granicznymi: 

  1. na lądowych odcinkach granicy – dwoma żelbetonowymi słupami granicznymi, ustawionymi z reguły w odległości 2,5 m od linii granicy po obu jej stronach, i ustawionym między nimi na samej granicy kamiennym lub żelbetonowym słupkiem poligonowym;
  2. w punktach zasadniczych załamań linii granicy i w szczególnie charakterystycznych jej miejscach – dwoma żelbetonowymi granicznymi słupami z żelbetonowym monolitem ustawionym między słupami na samej linii granicy;
  3. w miejscach przejścia granicy z odcinka lądowego na odcinek wodny i z wodnego na lądowy – trzema żelbetonowymi słupami granicznymi i żelbetonowym monolitem, przy czym dwa słupy i monolit między nimi zostają ustawione na jednym brzegu rzeki lub jeziora, a trzeci słup, kierunkowy, na przeciwległym brzegu, na przedłużeniu linii granicy;

Od linii granicznej do wnętrza kraju rozciąga się 15-metrowy pas drogi granicznej. Wejście na jego obszar jest zabronione.

Mat. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Na drogach dojazdowych oraz bezpośrednio w rejonie granicy ustawione są wyraźne tablice ostrzegawcze: „Pas drogi granicznej wejście zabronione” i „Granica państwa przekraczanie zabronione”.

Podkarpacki odcinek granicy polsko-ukraińskiej wynosi blisko 239 km. Całodobowy nadzór nad nienaruszalnością granicy państwowej realizowany jest przez funkcjonariuszy SG przy wykorzystaniu nowoczesnych środków technicznych, co pozwala na podejmowanie działań również w sytuacji braku fizycznej obecności funkcjonariuszy w rejonie granicy państwowej.

Na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej (granica z Ukrainą). Zakaz został wprowadzony Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 16/09 z dnia 19.10.2009r.

Zakaz nie obowiązuje na odcinkach pasa drogi granicznej, którymi biegną oznakowane szlaki turystyczne. Osoby poruszające się szlakiem turystycznym biegnącym linią granicy lub w pasie drogi granicznej muszą posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.

Ponadto na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 164 (Rozsypaniec) do znaku granicznego 213 (Opołonek) dopuszcza się pieszy ruch zorganizowanych grup turystycznych z przewodnikiem, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz zgody właściwego terytorialnie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych.

Podczas poprzedniego długiego weekendu (1 do 5 maja), funkcjonariusze SG z placówki z Wojtkowej odnotowali 5 przypadków nielegalnego wejścia na pas drogi granicznej. Sprawcami wykroczeń było 7 obywateli Polski oraz 1 Norwegii. Wszyscy ulegli pokusie zrobienia sobie zdjęcia ze słupem granicznym. Pięciu z nich zostało ukaranych mandatem karnym, pozostałą trójkę pouczono.

Wejście na pas drogi granicznej jest wykroczeniem i łamanie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł.  Natomiast podejście do ukraińskiego znaku jest już nielegalnym przekroczeniem granicy, które ze względu na charakter zdarzenia jest wykroczeniem lub przestępstwem.

Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Udostępnij

FacebookTwitter

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin